سه در صد عشق - دختری در زیر یار و پیرمردی زیر بار هر دو نا لانند، اما اين كجا وآن كجا؟


 دختری در زیر یار و پیرمردی زیر بار                            هر دو نا لانند، اما اين كجا وآن كجا؟

مرده ای در حال غسل و دلبری در توی حوض              هر دو عریانند، اما اين كجا وآن كجا؟

بند تمبان حبيب وكرست تنگ مهين                          هر دو چسبانند اما اين كجا وآن كجا؟

سينه دوشيزگان وخايه مردان پير                              هر دو لرزانند اما اين كجا وآن كجا؟

چكمه شمر لعين وكرست تنگ شهين!                      هردو از چرمند اما اين كجا وآن كجا؟

ماله كش بر روي بام و عاشقان در زيربام!‎‎                  هردو مي مالند امااين كجا و ان كجا ؟

جنگجويي در نبرد و نوعروسي در زفاف                      هر دو خونينند اما اين کجا و آن کجا

مردم دروازه غار و مردم دريا کنار                               هردو عريانند اما اين کجا و آن کجا

دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه                       هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا

شکر مازندران و شکر هندوستان                             هر دو شیرینند، اما این کجا و آن کجا     

تيغ جلادان
کجست و ابروي دلدار کج                        هر دو خون ريزند، اما اين کجا و آن کجا

ﭼﮑﻤﻪ ﭘﺎﯼ ﻣﻬﯿﻦ و ﭼﮑﻤﻪ ﺷﻤﺮ ﻟﻌﯿﻦ                        ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﺎﭘﻮﺷﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺠﺎ و ﺁﻥ ﮐﺠﺎ

چه چه بلبل به باغ وعرعر خر در چمن                          هر دو آوازند ، اما اين كجا وآن كجا؟

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۸۹ساعت 16:46  توسط محمد جعفرآباد-نرم افزار ارسال اس ام اس   |